Blue Knights jest międzynarodowym motocyklowym klubem stróżów prawa, takich jak: policjanci, strażnicy graniczni, strażnicy więzienni oraz funkcjonariusze służb rządowych mający prawo do dokonywania zatrzymania w majestacie prawa.
"Ride with Pride", czyli "Jedź z dumą", to hasło przewodnie klubu Blue Knights którym też pozdrawiają się członkowie stowarzyszenia na całym świecie.

Historia:
Stowarzyszenie Blue Knights powstało w USA, w 1974 r. Jego założycielem był Ed Gallant, policjant z Bangor, w stanie Main wraz z innymi policjantami na motocyklach .Pilnują przestrzeganie prawa na drogach. Z czasem klub zaczął powiększać się o kolejnych członków a jego idea rozeszła się po całych Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii docierając także do Europy. Obecnie zrzesza ok. 50 tys. "błękitnych" motocyklistów w ponad 700 oddziałach, w 29 krajach na całym świecie.

W latach 90. idea klubu, zrzeszającego stróżów prawa dotarła do Polski. W 1997 r. powstał pierwszy oddział Blue Knights Poland I. Z biegiem lat zaczęły pojawiać się kolejne.

Cele:
Działalność organizacji reguluje Konstytucja Blue Knights jako nadrzędny dokument, zgodnie z którym funkcjonuje klub na całym świecie, we wszystkich istniejących oddziałach. Zrzeszenie jest apolityczne.
Podstawowe cele funkcjonowania klubu to m.in.:
zapewnienie wzajemnej pomocy,
promowanie i rozwijanie sportu motocyklowego oraz bezpiecznej jazdy na motocyklu,
pielęgnowanie ducha braterstwa między stróżami prawa a społeczeństwem,
służba w interesie właścicieli i użytkowników motocykli,
czerpanie radości z jazdy na motocyklach.
Członkowie Blue Knights na całym świecie angażują się w działalność charytatywną na rzecz dzieci oraz osób chorych czy poszkodowanych w różnego rodzaju wypadkach drogowych.